Darbuotojai

stend

stend

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Putinėlis" darbuotojai

Pedagogų vardinis sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Specialybė Išsilavinimas

Kvalifikacija ir

kategorija

Pareigos   Kontaktai
1 Marina Degtiar Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja metodininkė Direktorė (8 46 ) 314 751
2 Liubov Veremij Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis III vadybinė kategorija, vyr. auklėtoja Direkoriaus pavaduotoja ugdymui (8 46) 314 751
3 Svetalana Legenzova Meninio ugdymo pedagogė Aukštasis Meninio ugdymo mokytoja Meninio ugdymo mokytoja (8 46) 314 751
4 Natalija Mačiulaitienė Specialusis ugdymas Aukštasis Vyr. logopedė Logopedė (8 46) 314 751
5 Jelena Stefanova Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja metodininkė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė (8 46) 314 751
6 Marina Samoilenko Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja (8 46) 314 751
7 Irina Barsukova Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja (8 46) 314 751
8 Irena Karašauskienė Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja (8 46) 314 751
9 Svetlana Odincova Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja (8 46) 314 751
10 Irina Kolganova Ikimokyklinis ugdymas Spec. vidurinis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja (8 46) 314751
11 Jelena Busko Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja metodininkė Auklėtoja (8 46) 314 751
12 Liudmila Uziumskaja Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Vyr. auklėtoja Auklėtoja (8 46) 314 751
13 Jelena Gneuševa Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja (8 46) 314 751
14 Larisa Lizniova Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja Auklėtoja (8 46) 314 751
15 Svetlana Jakimanskaja Ikimokyklinis ugdymas Aukštasis Auklėtoja

Aulėtoja

(8 46) 314 751
16 Svetlana Bražinskienė Ikimokyklinis ugdymas Ayžukštasis Auklėtoja Auklėtoja (8 46) 314 751

 

Nepedagoginių darbuotojų vardinis sąrašas

 

1. Jelena Zėringienė                 Ūkio reikalų tvarkytoja

2. Olga Ivanova                         Raštinės administratorė/Specialistė

3. Ina Zinčenko                         Auklėtojos padėjėja

4. Svetlana Utkuzova                Auklėtojos padėjėja

5. Svetlana Rybakova               Auklėtojos padėjėja

6. Jekaterina Golikova               Auklėtojos padėjėja

7. Vera Muzalevskaja                Auklėtojos padėjėja

8. Vera Saunorienė                    Auklėtojos padėjėja

9. Renata Kapočienė                 Specialistė

10. Liudmila Trifonova               Sandėlininkė/ pagalbinė darbininkė

11. Neli Griško                           Sandėlininkė/ Patalynės prižiūrėtoja

12. Natalija Korec                      Virėja

13. Janina Chrapova                  Virėja

14. Vytautas Gedrimas              Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas

15. Vera Komisarova                 Valytoja

16. Vladimiras Paškovas           Kiemsargis

17. Viktorija Žutautienė              Auklėtojos padėjėja

stend

 

0001