Informacija apie darbo užmokestį

Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis", 190425354
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. sausio 24 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2017 m. 4 ketvirtis 2016 m.
1 Auklėtojas 12,00 744,00  
2 Auklėtojo padėjėjas 8,00 396,00  
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 815,00  
4 Direktorius 1,00 1175,00  
5 Kiemsargis 1,00 380,00  
6 Logopedas 1,00 617,00  
7 Meninio ugdymo mokytojas 1,00 596,00  
8 Pagalbinė drabininke 3,00 380,00  
9 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,00 470,00  
10 Patalynės prižiūrėtojas 1,00 380,00  
11 Raštinės administratorius 1,00 663,00  
12 Sandėlininkas 2,00 380,00  
13 Specialistas 2,00 653,00  
14 Ūkio reikalų vedėjas 1,00 558,00  
15 Valytojas 1,00 380,00  
16 Virėjas 2,00 380,00