Informacija apie darbo užmokestį

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2017 m. spalio 12 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2017 m. 3 ketvirtis 2016 m.
1 Auklėtojas 11,20 675,64  
2 Auklėtojo padėjėjas 8,56 395,41  
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 793,07  
4 Direktorius 1,00 813,16  
5 Kiemsargis 0,50 380,00  
6 Logopedas 1,00 611,03  
7 Meninio ugdymo mokytojas 1,00 587,01  
8 Pagalbinė drabininke 1,25 380,00  
9 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,00 380,00  
10 Patalynės prižiūrėtojas 0,50 380,00  
11 Raštinės administratorius 1,00 655,60  
12 Sandėlininkas 1,00 380,00  
13 Sekretorius 1,00 653,66  
14 Specialistas 0,75 935,59  
15 Ūkio reikalų vedėjas 1,00 549,17  
16 Valytojas 0,50 380,00  
17 Virėjas 2,00 380,00