Istorija

12
 
  
Vaikų lopšelis – darželis "Putinėlis" pradėjo funkcionuoti 1963 metais.
 
Įstaiga yra bendrojo tipo. Dvi lopšelio grupės ir šešios darželio. Ugdymas vyksta Rusų kalba. Vaikų lopšelyje darželyje dirba 12 pedagogų, turinčių pedagoginį išsilavinimą. Kolektyvas dirba pagal "Vėrinėlio" programą. Savo darbe skiriame didelį dėmesį slavų tautos kultūrai, lietuvių tautos papročiams.
 
Nuo 2014 metų gruodžio 2 dienos įstaigai vadovauja direktorė - Marina Degtiar.