Įstaigos istorija

12
 
  
Vaikų lopšelis – darželis "Putinėlis" (anksčiau vaikų darželis Nr. 17), pradėjo funkcionuoti 1963 metais gruodžio 16 d.
 
Įstaiga yra bendrojo tipo. Dvi lopšelio grupės ir šešios darželio. Ugdymas vyksta Rusų kalba. Vaikų lopšelyje darželyje dirba 12 pedagogų, turinčių pedagoginį išsilavinimą. 
 
Nuo 1963 iki 1978 įstaigai vadovavo direktorė Natalija Krečetovič.
Nuo 1979 iki 2014.08.31 įstaigai vadovavo  direktorė Polina Šišorkina.
 
Nuo 2014.12.02 iki 2021.09.30 įstaigai vadovavo direktorė - Marina Degtiar.
Šiuo metu įstaigai laikinai vadovauja direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata Mikulskaja.