Darbuotojai

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Putinėlis" darbuotojai

Pedagogų vardinis sąrašas 2020 – 2021 mokslo metai

1. Marina Degtiar                        Direktorė

2. Sonata Mikulskaja                   Direktorės pavaduotoja ugdymui

3. Natalija Mačiulaitienė               Logopedas

4. Svetlana Legenzova                Meninio ugdymo mokytoja

5. Jelena Busko                            Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

6. Larisa Lizniova                         Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7. Irena Karašauskienė                Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8. Svetlana Bražinskienė              Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9. Jelena Gneuševa                      Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

10. Jelena Poilova                         Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

11. Irina Kolganova                        Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

12. Ala Dimaitienė                         Ikimokyklinio ugdymo mokytoja/Neformaliojo ugdymo pedagogė

13. Jelena Stefanova                    Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

14. Marina Samoilenko                 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

15. Liudmila Uziumskaja               Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16. Svetlana Odincova                  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja        

 

 

Nepedagoginių darbuotojų vardinis sąrašas 2020 – 2021 mokslo metai

 

1. Jelena Zėringienė                 Ūkio reikalų tvarkytoja/pagalbinė darbininkė

2. Olga Ivanova                         Raštinės administratorė/Specialistė

3. Svetlana Utkuzova                Auklėtojos padėjėja

4. Olga Kulišienė                      Auklėtojos padėjėja

5. Vera Muzalevskaja                Auklėtojos padėjėja

6. Vera Saunorienė                   Auklėtojos padėjėja

7. Liudmila Trifonova               Sandėlininkė/Specialistė

8. Neli Griško                           Pagalbinė darbininkė (Patalynės prižiūrėtoja)

9. Natalija Korec                      Virėja

10. Janina Chrapova                Virėja

11. Vytautas Gedrimas              Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (elektrikas)

12. Vera Komisarova                 Valytoja

13. Vladimiras Paškovas           Kiemsargis

14. Viktorija Žutautienė              Auklėtojos padėjėja

15. Jelena Brilienė                     Auklėtojos padėjėja 

16. Valentina Domnikova           Auklėtojos padėjėja (pagalbinė darbininkė)