Naujienos

Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio “Putinėlis” ugdytinių priežiūros liepos ir rugpjūčio mėnesiais

Prašome susipažinti su Klaipėdos miesto savivladybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo įsakymais dėl Klaipėdos lopšelio-darželio "Putinėlis" ugdytinių priežiūra liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

Įsakymas dėl Klaipėdos lopšelio-darželio Putinėlis ugdytinių priežiūros 2022 07 01 – 2022 07 29

Įsakymas dėl Klaipėdos lopšelio-darželio Putinėlis ir Pingvinukas ugdytinių priežiūros 2022 08 16 – 2022 08 23

SKELBIMAS DĖL ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO

SKELBIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS" REORGANIZAVIMO, PRIJUNGIANT JĄ PRIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RADASTĖLĖ", SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T2-64 Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinę įstaigą Klaipėdos lopšelį-darželį „Putinėlis", skelbiame apie parengtą biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis" reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė", reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygų aprašas).

Reorganizuojamas juridinis asmuo:

pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Galinio Pylimo g. 5A, 91231 Klaipėda;

įstaigos kodas – 190425354;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo:

pavadinimas – Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“;

teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

buveinė – Galinio Pylimo 16A, 91232 Klaipėda;

įstaigos kodas – 290420760;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įstaigą – Juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“ reorganizuojamas prijungiant prie Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“.

Po reorganizavimo veiklą baigianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“ (Galinio Pylimo g. 5A, LT-91231, Klaipėda, juridinio asmens kodas – 190425354).

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos miesto savivaldybės BĮ Klaipėdos lopšelis-darželis „Radastėlė“ (Galinio Pylimo g. 16A, 91232 Klaipėda, juridinio asmens kodas – 290420760), turinti skyrių (Galinio Pylimo g. 5A, 91231 Klaipėda).

Data, nuo kurios veiklą baigiančios BĮ Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai BĮ Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Radastėlė“ – 2022 m. rugpjūčio 31 d., kai Juridinių asmenų registre įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios įstaigos naujos redakcijos nuostatai ir Juridinių asmenų registre išregistruojama po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Klaipėdos lopšelis-darželis „Putinėlis“ (Galinio Pylimo g. 5A, 91231 Klaipėda; juridinio asmens kodas – 190425354).

Susipažinti su Reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ nuostatų projektu, reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis nuo šio skelbimo paskelbimo dienos galima šiuose interneto tinklalapiuose:


Klaipėdos miesto savivaldybės www.klaipeda.lt (Švietimas Aktualūs dokumentai)

https://www.klaipeda.lt/lt/gyventojams/svietimas-ir-ugdymas/tinklo-pertvarkos-planai-investicines-programos-ir-ju-igyvendinimo-ataskaitos/8689


Klaipėdos lopšelio-darželio „Putinėlis“ www.putinelis.lt


Klaipėdos lopšelio-darželio „Radastėlė“ www.radasteleklaipeda.lt

Dokumento nuorašas Radastėlė (1)

projektas_nuostatai_radastele (1)

Reorganizavimo Sąlygos PUTINELIS

Svarbi informacija

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОСВІТИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СІМЕЙ ЯКІ ВИЇХАЛИ  З УКРАЇНИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ОСВІТИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СІМЕЙ

INFORMATION ON THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES TO FOREIGN FAMILIES THOSE WHO HAVE WITHDRAW FROM UKRAIN DURING THE PERIOD OF MILITARY ACTION