Naujienos

Atostogos! Каникулы!

vasara-1

Pranešame, kad Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis" atostogauja nuo 2015.08.03 iki 2015.08.31. Lauksime Jūsų Rugsėjo 1 d.

Сообщаем, что детский сад-ясли "Путинелис" на каникулах с 2015.08.03 до 2015.08.31. Будем ждать Вас 1 Сентября.

Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ 2015m. gegužės 26 d. vyko seminaras: 1. ,,Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant vaikų kalbą“; 2. ,,Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida.

Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ 2015m. gegužės 26 d. vyko seminaras:

1. ,,Efektyvaus komandinio darbo svarba ugdant vaikų kalbą“.

2. ,,Tarptautinio projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ sklaida.

 

 Ši kvalifikacijos kėlimo programa pedagogams suteikė teorinių ir praktinių žinių, patobulino profesines bei asmenines kompetencijas tokiose srityse, kaip: 1) smulkiosios motorikos vertinimas ankstyvajame amžiuje; 2) ankstyvosios kalbos raidos stebėjimas ir vertinimas; 3) pagalba vaikui kalbos ugdymo kontekste, skatinimo metodai ir būdai; 4) efektyvaus bendradarbiavimo svarba  (tėvai- vaikas- specialistas – auklėtojos).

  Seminaro metu aptarėme bendradarbiavimo plėtojimą ugdant vaikų kalbą, novacijų diegimą kalbos ugdymo procese.

Logopedė L. Chankevič priminė, kad ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindiniai kalbos ugdytojai yra grupių auklėtojos, skatinančios jų spontaninę šnekamąją kalbą, organizuodamos tikslingas kalbos ugdymo situacijas. Pagrindinis ugdymo būdas – kasdieninis bendravimas su vaiku įvairiuose situacijose, remiantis žaismės principu, naudojant kalbos ugdymo modelį kasdieninėje veikloje bei pratybose.

L.- d. ,,Putinėlis“ bendruomenė seminaro metu pritarė, kad  geriausia vaikų sakytinę kalbą ugdyti laikantis tokio kalbos ugdymo modelio:

1. Smulkiosios motorikos lavinimas.

2.Garsų tarimo įtvirtinimas (jiems priskiriama artikuliacinio aparato mankšta ir kvėpavimo pratimai).

3. Foneminės klausos ir girdimojo suvokimo lavinimas.

4. Žodyno turtinimas.

5. Kalbos gramatinės sandaros formavimas.

6. Rišliosios kalbos ugdymas  ir t.t.

Auklėtojos stebi vaiko kalbą, prireikus ją pataiso, patikslina netaisyklingai tariamus žodžius (tai itin svarbu, kai vyksta garsų įtvirtinimas).

Klaipėdos l.-d. ,,Putinėlis“ direktorės pavaduotoja ugdymui L.Veremij pasveikino visus pedagogus su sėkmingais projekto ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ įgyvendinimo rezultatais:

,,Ugdydami ikimokyklinukų kalbą auklėtojai  kartu atlieka prevencinį kalbos sutrikimų šalinimo darbą, mažėja vaikų, kuriems reikalinga logopedinė pagalba, o kartu ugdo ne tik jų bendravimo kompetenciją, bet ir sveikatos saugojimo, meninę, pažinimo bei socialines kompetencijas“.

Seminaro dalyviai ir toliau sėkmingai taikys  alternatyvius prevencinius darbo būdus, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje, gilindami  žinias apie ankstyvajame amžiuje rankų pirštų mankštos ir artikuliacinio aparato lavinimo svarbą bei įtaką kalbai.

Š.m. pabaigoje l.-d. ,,Putinėlis“ ugdytiniams, kurie dalyvauja projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ logopedė Laura ir direktorė Marina Degtiar  įteikė medalius už gražią kalbą. Dauguma vaikų pirmą kartą gavo tikrus medalius ir labai džiaugėsi savo pasiekimais.

 

  ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????????????????????