Klaipėdos lopšelio – darželio “Putinėlis” vaikai dalyvavo Tolerancijos savaitėje

Tolerancija