PLANAVIMO DOKUMENTAI

STRATEGINIS PLANAS:

STRATEGINIS-PLANAS-2016-2018-M

STRATEGINIS-PLANAS-2019-2021-M.

STRATEGINIS-PLANAS-2020-2022-M.

STRATEGINIS PLANAS 2021-2023

STRATEGINIS PLANAS 2022-2024 M.

VADOVO ATASKAITA:

M. DEGTIAR 2018 M. VADOVO ATASKAITA

M. DEGTIAR 2019 M. VADOVO ATASKAITA

M.DEGTIAR 2020 M. VADOVO ATASKAITA

 

TVARKOS IR TAISYKLĖS:

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2118)

 

DARBO ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE PUTINĖLIS PASKELBUS EKSTREMALIĄ PADĖTĮ DĖL COVID-19 LIETUVOS RESPUBLIKOJE

 

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĮSTAIGOS UGDYMO PANAVIMAS: