PLANAVIMO DOKUMENTAI

STRATEGINIS PLANAS:

STRATEGINIS PLANAS 2022-2024 M.

VADOVO ATASKAITA:

M. DEGTIAR 2019 M. VADOVO ATASKAITA

M.DEGTIAR 2020 M. VADOVO ATASKAITA

S. MIKULSKAJOS 2021 M. VADOVO ATASKAITA

TVARKOS IR TAISYKLĖS:

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2118)

DARBO ORGANIZAVIMAS KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE PUTINĖLIS PASKELBUS EKSTREMALIĄ PADĖTĮ DĖL COVID-19 LIETUVOS RESPUBLIKOJE

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 
 
 
 
 
 
 
 
ĮSTAIGOS UGDYMO PLANAVIMAS: