Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „Putinėlis“ 2014 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2014 METŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS   parsisiųsti Microsoft Office formatu

2015 M. BIUDŽETO I KETVIRČIO VYKDYMO ATASKAITA parsisiųsti MS Word formatu

2015 M.. BIUDŽETO II KETVIRČIO VYKDYMO ATASKAITA 

2015 M. BIUDŽETO III KETVIRČIO VYKDYMO ATASKAITA parsisiųti MS Word formatu

2015 M. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. BIUDŽETO I KETVIRČIO VYKDYMO ATASKAITA parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. BIUDŽETO II KETVIRČIO VYKDYMO ATASKAITA parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. BIUDŽETO III KETVIRČIO VYKDYMO ATASKAITA  parsisiųsti MS Word formatu

2016 M. BIUDŽETO IV KETVIRČIO VYKDYMO ATASKAITA  Parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA (KETVIRTINĖ) parsisiųsti MS Word formatu

2017 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA (KETVRITINĖBIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (KETVIRTINĖ)

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDIMO ATASKAITA 2017 (METINĖ) 

BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA (KETVIRTINĖ) 2018 M.

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IR MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, ATASKAITA (KETVIRTINĖ) 2018 M.