Informacija apie darbo užmokestį

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. balandžio 05 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.
1 Auklėtojas 12.00 658.00  
2 Auklėtojo padėjėjas 9.00 443.00  
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1.00 815.00  
4 Direktorius 1.00 1043.00  
5 Kiemsargis 1.00 400.00  
6 Logopedas 1.00 617.00  
7 Meninio ugdymo mokytojas 1.00 596.00  
8 Pagalbinė drabininke 3.00 400.00  
9 Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1.00 479.00  
10 Patalynės prižiūrėtojas 1.00 400.00  
11 Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 2.00 774.00  
12 Raštinės administratorius 1.00 663.00  
13 Sandėlininkas 1.00 530.00  
14 Specialistas 2.00 663.00  
15 Ūkio reikalų vedėjas 1.00 663.00  
16 Valytojas 1.00 400.00  
17 Virėjas 2.00 454.00