Korupcijos prevencija

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Putinėlis" korupcijos prevencijos ir kontrolės programa

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Putinėlis"  2016-2018 m. korupcijos prevencijos programos priemonių planas

parsisiųsti MS Word formatu

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Putinėlis" direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V- 15 ,,Dėl atsakingų asmenų skyrimo korupcijos prevencijos įgyvendinimui"

parsisiųsti MS Word formatu

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017–2019 METŲ PROGRAMA Parsisiųsti MS Word formatu