Vykdomos programos ir projektai

VYKDOMAS

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0074  „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „ Nykštukas“, lopšelis-darželis “Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“. 

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis “Šaltinėlis”

***

Zenklas3

 

zenklas_2015-04-13

 

 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA_PUTINĖLIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

PROGRAMA ZIPIO DRAUGAI

SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA KIMOCHIS

Šv. isak. dėl pritarimo neform. ugd. programai putinėlis 19

Putinėlis nef. lietuviu kalbos programa 2019 m.


2021.12.06 – 2022.01.06 Klaipėdos lopšelio darželio "Putinėlis" priešmokyklinio ugdymo mokytojos (Jelena Stefanova ir Marina Samoilenko) ir ikimokyklinio ugdymo mokytojos (Irina Kolganova, Jelena Poilova, Liudmila Uziumskaja) organizavo Respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir jų tėveliu, mokytojų kūrybinių darbų nuotraukų virtualią parodą "Mano Kalėdinė Nuotaika" (parodos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui laikinai einanti direktoriaus pareigas Sonata Mikulskaja). 

Parodos nuostatai:

Mano Kalėdinė Nuotaika_nuostatai

Nuoširdžiai dėkojame Respublikos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų virtualios kūrybinių darbelių nuotraukų parodos „MANO KALĖDINĖ NUOTAIKA“ dalyviams už aktyvų dalyvavimą!

Džiaugiamės ugdytinių, jų tėvelių, mokytojų bei mokytojų padėjėjų bendradarbiavimu, meniškos saviraiškos skatinimu, noru dalintis Kalėdine nuotaika, nuostabių kūrybinių idėjų puoselėjimą!


2018 metais Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis"  organizavo  tarptautinį projektą „Mums pasaką seka Baltijos jūros akmenėliai“ , suvienijusį Lietuvos (Klaipėdos), Latvijos, Estijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) darželius.

Baltic stones project logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS UGDNIS-PRIEŠAS, UGNIS-DRAUGAS