Vykdomos programos ir projektai

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA_PUTINĖLIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

PROGRAMA ZIPIO DRAUGAI

SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA KIMOCHIS

Šv. isak. dėl pritarimo neform. ugd. programai putinėlis 19

Putinėlis nef. lietuviu kalbos programa 2019 m.

 

2018 metais Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis"  organizavo  tarptautinį projektą „Mums pasaką seka Baltijos jūros akmenėliai“ , suvienijusį Lietuvos (Klaipėdos), Latvijos, Estijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) darželius.

Baltic stones project logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS UGDNIS-PRIEŠAS, UGNIS-DRAUGAS