Vykdomos programos ir projektai

 VYKDOMAS

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0074  „LEAN modelio diegimas siekiant pagerinti ugdymo kokybę, paskatinti pokyčius ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-K-728 priemonės „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2

Projekto dalyviai – Klaipėdos miesto ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis „Liepaitė“, lopšelis-darželis „ Nykštukas“, lopšelis-darželis “Putinėlis”, lopšelis-darželis „Šaltinėlis“, lopšelis-darželis „Traukinukas“, lopšelis-darželis „Vėrinėlis“. 

Konsultuojanti mokykla – Kauno Aleksandro Puškino gimnazija, projekto partneris.

Projekto vykdytojas. Klaipėdos lopšelis-darželis “Šaltinėlis”

***

Zenklas3

 

zenklas_2015-04-13

 

 

 

 

 

 

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA_PUTINĖLIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA

PROGRAMA ZIPIO DRAUGAI

SOCIALINIŲ EMOCINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA KIMOCHIS

Šv. isak. dėl pritarimo neform. ugd. programai putinėlis 19

Putinėlis nef. lietuviu kalbos programa 2019 m.

 

2018 metais Klaipėdos lopšelis-darželis "Putinėlis"  organizavo  tarptautinį projektą „Mums pasaką seka Baltijos jūros akmenėliai“ , suvienijusį Lietuvos (Klaipėdos), Latvijos, Estijos ir Rusijos Federacijos (Kaliningrado srities) darželius.

Baltic stones project logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS UGDNIS-PRIEŠAS, UGNIS-DRAUGAS