Viešieji pirkimai

 

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Putinėlis" supaprastintų viešjų pirkimų taisyklės           Putinelis taisykles 2016