Parama

Klaipėdos lopšelis – darželis “Putinėlis”  yra paramos gavėjas, todėl, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą, turi teisę gauti paramą. 

Klaipėdos lopšelio-darželio “Putinėlis” rėmėju gali tapti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo. 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PARAMOS IR LABDAROS ĮSTATYMAS

PARAMOS-GAVIMO-PANAUDOJIMO-IR-APSKAITOS-TVARKOS-APRAŠAS

PARAMOS SKIRSTYMO GRUPĖ

GAUTOS PARAMOS IR PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 2018-2021 M.

 

Rekvizitai paramai:

Paramos gavėjo identifikacinis Nr. (kodas): 190425354

Paramos gavėjo pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis “Putinėlis”

Buveinė: Galinio Pylimo 5A, Klaipėda

 

Paramos gavėjo sąskaita: LT607180500002142783 (Šiaulių bankas)

 

79812_photo_r