Specialistų paslaugos

Lopšelyje-darželyje ,,Putinėlis" teikiamos logopedo ir sveikatos priežiūros specialisto paslaugos

 
Sveikatos priežiūros specialosto teikiamos paslaugos:

·         stebi, registruoja ir analizuoja vaikų sveikatos rodiklius bei numato sveikatinimo priemones;

·         vykdo vaikų pirminę, antrinę ir tretinę ligų profilaktiką;

·         skubiai suteikia medicininę pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais;

·         tvarko medicininės veiklos dokumentaciją;

·         organizuoja valstybinių sveikatos programų ir savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą lopšelyje-darželyje;

·         vykdo kokybiško, saugaus maisto ruošimo kontrolę;

·         bendradarbiauja su vaikais, ugdo jų teigiamą požiūrį į sveikatą;

·         pataria direktoriui, pedagogams sprendžiant lopšelio-darželio higienos klausimus, organizuojant sveiko gyvenimo būdo ugdymo procesą.

·         vykdo bendrąją lopšelio-darželio higieninę priežiūrą.

   
Lopšelyje-darželyje "Putinėlis" vaikams, kuriems nustatyti kalbos ir komunikacijos sutrikimai, teikiama profesionali specialisto pagalba.