Informacinės rinkmenos

SPRENDIMAS DĖL KAINŲ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR KITOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮGYVENDINANČIOSE MOKYKLOSE PATVIRTINIMO