Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

NUTARIMAS DĖL VALSTYBĖS ŠVIETIMO 2013-2022 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO 

 
 
 
 

V-2090 2020.09.22 Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

HIGIENOS NORMOS 75_2010 (ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS)

SPRENDIMAS DĖL SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO MOKYKLOSE REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠAS